Your link text

Prebrojte ćelije sa bilo kakvim sadržajem (COUNTA funkcija)

Čemu služi COUNTA funkcija nam omogućava da prebrojimo koliko ima ćelija sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu. Odnosno prebrojava sve ćelije koje nisu prazne. Kakav rezultat daje Rezultat je broj koji predstavlja ukupan broj praznih ćelija u opsegu. Sintaksa =COUNTA(vrednost 1; [vrednost 2]; …) Vrednost 1 = ćelija, referenca ili opseg ćelija Vrednost 2 […]