Your link text

Prebrojte ćelije sa bilo kakvim sadržajem (COUNTA funkcija)

Čemu služi

COUNTA funkcija nam omogućava da prebrojimo koliko ima ćelija sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu. Odnosno prebrojava sve ćelije koje nisu prazne.

Kakav rezultat daje

Rezultat je broj koji predstavlja ukupan broj praznih ćelija u opsegu.

Sintaksa

=COUNTA(vrednost 1; [vrednost 2]; …)
  • Vrednost 1 = ćelija, referenca ili opseg ćelija
  • Vrednost 2 = ćelija, referenca ili opseg ćelija

Šta treba znati

  • Ne treba je mešati sa COUNT funkcijom koja prebrojava samo ćelije koje sadrže brojeve.

Primeri korišćenja

  • Proveravanje da li su popunjenje sve ćelije kao što očekujemo (primer koji smo dali u videu gore)
  • Prebrojavanje ukupnog broja ćelija koje smo popunili u koloni ili redu
  • Određivanje relativnog položaja poslednje ćelije u koloni ili redu u odnosu na prvu ćeliju