Your link text

Kako pronaći podatak iz liste podaka (CHOOSE funkcija)

Čemu služi CHOOSE funkcija nam omogućava da izaberemo jedan podatak iz liste podataka Kakav rezultat daje Daje jednu vrednost iz liste podataka na osnovu rednog broja u listi. Mnogo više o ovakvoj i sličnim funkcijama možete saznati na Excel radionici koju organizujemo 13. i 14. oktobra u Hotelu Ramada u Podgorici. =>Ostvarite pravo na specijalne bonuse […]

Kako da uporedite podatke iz dve tabele (VLOOKUP funkcija)

Čemu služi VLOOKUP funkcija traži i vraća podatak iz određene kolone iz tabele na osnovu kriterijuma koji se mora nalaziti u prvoj koloni u istoj toj tabeli. Kakav rezultat daje Daje vrednost ćelije iz odgovarajuće kolone. Mnogo više o VLOOKUP funkciji možete saznati na Excel radionici koju organizujemo 13. i 14. oktobra u Hotelu Ramada […]

3 stvari iz kojih treba da se sastoji svaki dokument u Excel-u

Da li svaki puta kada treba nešto novo da uradite u Excel-u počinjete od potpuno praznog dokumenta? Znam da sam tako radio godinama i da sam gubio prilično vreme u osmišljavanju kako uopšte da započnem. Vremenom, sagledavajući prethodno urađena dokumenta, shvatio sam da u suštini uvek razmišljam na isti način i da postoje određene stvari […]

Kako odrediti dan na osnovu datuma u ćeliji (WEEKDAY funkcija)

Čemu služi WEEKDAY funkcija nam omogućava da odredimo dan u nedelji na osnovu datuma koji imamo u ćeliji. Kakav rezultat daje Daje broj od 1 do 7, gde broj 1 predstavlja ponedeljak, i tako redom sve do broja 7 koji predstavlja nedelju. Mogući su i drugi načini prikazivanja, odnosno broj 1 može biti nedelja, ali to […]