Your link text

Kako pretvoriti tekstualni podatak u validnu referencu (INDIRECT funkcija)

Čemu služi

INDIRECT nam omogućava da tekstualni podatak pretvorimo u odgovarajuću referencu koja se odnosi na ćeliju ili radni list.

Kakav rezultat daje

Referencu koja se odnosi na radni list ili ćeliju u dokumentu.

Sintaksa

=INDIRECT (refrentni_text;[a1])
  • referentni_text – tekstualni podatak koji želimo da pretvorimo u referencu
  • a1 – logička vrednost koja određuje koji tip reference je sadržan u ćeliji. A1 ili R1C1 tip. Podrazumevano je A1 [opciono]

Šta treba znati

  • Često se koristi zajedno sa imena definisanih opsega ćelija
  • Kada se koristi da se definiše određeni opseg ćelija, na primer od A1 do A100, ovaj opseg se neće promeniti i kada se izbrišu redovi, odnosno uvek će uzimati od prve do stote ćelije

Primeri korišćenja

  • Želite da napravite validaciju podataka tako da kada izaberete jednu vrstu podataka, na primer odeljenje u kome ljudi rade, u kolonu pored možete da izaberete samo ljude iz tog odeljenja