Your link text

Kako prebrojati prazne ćelije u opsegu podataka (COUNTBLANK funkcija)

Čemu služi

COUNTBLANK nam omogućava da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu podataka.

Kakav rezultat daje

Daje broj koji odgovara broju praznih ćelija u opsegu.

Sintaksa

=COUNTBLANK(opseg)
  • opseg – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija

Šta treba znati

  • Suprotna funkcija od ove funkcije je COUNTA koja prebrojava sve ćelije koji nisu prazne

Primeri korišćenja

  • Želite da proverite da li su uneseni svi podaci u određenu kolonu, a znate koliko treba da ih ima