Your link text

Kako generisati slučajni broj između 0 i 1 (Funkcija RAND)

Čemu služi

RAND omogućava da se generiše slučajni broj u ćeliji između brojeva 0 i 1.

Kakav rezultat daje

Daje broj između 0 i 1.

Sintaksa

=Rand()
Šta treba znati
  • Funkcija RAND izračunava novu vrednost svaki put kada se osveži Excel dokument
  • Ako ne želite da se svaki put proračunava nova vrednost možete uneti formulu =RAND() u box za unošenje formula i onda pritisnuti F9 da bi formulu pretvorili u rezultat
  • Za svaku od graničnih vrednosti se daje učestalost iz opsega podataka za koji to želimo da izračunamo, izuzimajući vrednosti koje ulaze u prethodne granične vrednosti

Primeri korišćenja

  • Želimo po slučajnom principu da rasporedimo ljude u grupe