Your link text

Kako sumirati isfiltrirane podatke iz opsega podataka (SUBTOTAL funkcija)

Čemu služi

SUBTOTAL funkcija nam omogućava da sumiramo isfiltrirane podatke iz opsega podataka tako što koristimo funckije za sabiranje, za prosek, za najveću vrednost i druge koje možete videti u tabeli na kraju ovog bloga.

Kakav rezultat daje

Daje broj koji odgovara vrednosti koju smo dobili sumiranjem podataka.

Sintaksa

=SUBTOTAL(Ime_funckije;opseg_podataka_1; [opseg_podataka_2];…)
  • Ime_funkcije – Ime jedne od funkcija pomoću koje želimo da sumiramo podatke
  • opseg_podataka_1 – Opseg podataka koji želimo da sumiramo
  • opseg_podatak_2 – [opciono] Opseg podataka koji želimo da sabiramo
Šta treba znati
  • Svaka od funkija koje se može koristiti za sumiranje dolazi u 2 opcije, jedna je da se ignorišu redovi koje sakrijemo, odnosno da ne ulaze u sumu, a druga je da se ne ignorišu redovi koje sakrijemo, odnosno da uđu u sumu, bez obzira na to što je red sakriven
  • Kada filtriramo podatke pomoću opcije za automatsko filtriranje, ignorisaće se redovi koje sakrijemo svakako

Primeri korišćenja

  • Imamo tabelu sa podacima o zaposlenima i želimo da izračunamo ukupnu visinu plate za svako odeljenje

U nastavku pogledajte pregled funckija koje možete koristiti za sumiranje: