Your link text

Kako da Excel navedete na određenu adresu u radnom listu (OFFSET funkcija)

Čemu služi Funkcija OFFSET daje referencu ćelije ili opsega, odnosno ide na određenu ćeliju na način što određujemo početnu tačku, broj redova i kolona koliko treba da se pomerimo te visinu i širinu opsega. Kakav rezultat daje Daje referncu ćelije ili opsega koja je pomerena u odnosu na početku tačku. Sintaksa =OFFSET(početna_tačka; broj redova; broj_kolona; […]