Your link text

Kako vredosti TRUE i FALSE pretvoriti u 1 i 0 (Funkcionalnost dva znaka minusa)

Čemu služi Funkcionalnost Excel-a koja se koristi tako što unesete dva znaka minus jedan pored drugoga (–) omogućava da u formulama i funkcijama promenite vrednost TRUE i FALSE u 1 i 0. Kakav rezultat daje Daje rezultat 1 ako je vrednost u funkciji TRUE, odnosno daje rezultat 0 ako je vrednost FALSE. Sintaksa = – […]