Your link text

CONVERT Funkcija

Čemu služi Funkcija CONVERT pretvara broj iz jedne merne jedinice u drugu. Na primer, Farenhajte u Celzijuse. Kakav rezultat daje Broj pretvoren iz jedne merne jedinice u drugu. Sintaksa =CONVERT (broj, iz_jedinice, u_jedinicu) broj – broj koji pretvaramo iz jedne merne jedinice u drugu iz_jedinice – jedinica u kojoj je inicijalno naveden broj u_jedinicu – […]

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja od kojih je jedan negativan

U jednom od prethodnih videa smoveć objasnili kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja. Međutim, formula koju smo objasnili u tom video ne važi ukoliko je jedan od brojeva negativan. U našem primeru smo predvideli da ćemo tokom jednog meseca ostvariti manjak od 2.000€ ali smo ipak ostvarili profit od 1.000 €. Kada bi […]