Your link text

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja od kojih je jedan negativan

U jednom od prethodnih videa smoveć objasnili kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja. Međutim, formula koju smo objasnili u tom video ne važi ukoliko je jedan od brojeva negativan.

U našem primeru smo predvideli da ćemo tokom jednog meseca ostvariti manjak od 2.000€ ali smo ipak ostvarili profit od 1.000 €. Kada bi sada želeli da izračunamo procentualnu razliku kao što smo je već računali ranije dobili bi rezultat od -150%.

Formula u ćeliji D6: =(C6-B6)/B6=3000/(-2000)= -1,5

Kako je ćelija D6 prethodno formatirana da bude procenat u ovoj ćeliji dobijamo rezultat od -150% što nije ono što je tačno.

Umesto toga, treba da primenimo drugačiju formulu u kojoj ćemo negativnu vrednost kojom delimo razliku brojeva pretvoriti u pozitivnu što radimo pomoću ABS funkcije.

Formula u ćeliji E6: =(C6-B6)/ABS(B6)=3000/(2000)= 1,5

Kako je ćelija E6 prethodno formatirana da bude procenat u ovoj ćeliji dobijamo rezultat od 150% što je tačno.

Resursi:

Želite da dobijate jednom nedeljno kratke video treninge, savete i skraćenice iz Excel-a?