Your link text

Izaberi čitavu kolonu

Windows skraćenica
Ctrl + Space
Mac skraćenica
kućica + Space

Ova skraćenica će omogućiti da izaberete čitavu kolonu u odnosu na trenitni izbor koji ste napravili. Ukoliko ste izabrali više ćelija, sve kolone koje obuhvataju te ćelije će biti izabrane.