Your link text

Kako da izračunate broj dana između dva datuma [DAYS funkcija]

Čemu služi

Funkcija DAYS daje broj dana između dva datuma.

Kakav rezultat daje

Daje rezultat koji je broj i odgovara broju dana između dva datuma

Sintaksa

=DAYS (krajnji_datum; početni_datum)

  • krajnji_datum – krajnji datum za koji želimo da izračunamo broj dana
  • početni_datum – početni datum za koji želimo da izračunamo broj dana

Šta treba znati

  • Može da tačno izračuna broj dana i ako je datum napisan u tekstualnom formatu, ako to Excel prepozna. Na primer da imamo u jednoj ćeliji “27/3/2018”

Primeri korišćenja

  • Izračunati broj dana između dva datuma

Resursi za učenje Excel-a: