Your link text

Kako da izračunate tekući zbir

Nekada će vam biti potrebno da izračunate tekući zbir do nekog određenog vremenskog perioda. U našem primeru imamo pregled prodatih jedinica od januara do decembra. Međutim, dodali smo još jednu kolonu u kojoj treba da izračunamo koliko je ukupno prodato od početka godine do svakog od meseci koje smo naveli.

Ovo je u stvari računjanje tekućeg zbira.

U našem slučaju u ćeliji E5 ćemo napisati formulu u kojoj ćemo iskoristiti funkciju za sabiranje SUM:

E5=SUM(D5:D5)

Ova formula je tačna kada je u pitanju rezultat za januar. Međutim, ukoliko želimo da napišemo formulu na način da možemo da je iskopiramo, treba da fiksiramo prvi argument, tako da se on ne menja prilikom kopiranje i sabiranje uvek počinje od ćelije D5 što je rezultat za januar do tekuće ćelije:

E5=SUM($D$5:D5)

Sada je dovoljno da ovu formulu iskopiramo na sve ostale ćelije i dobićemo upravo ono što smo želeli, a to je da nam za svaki mesec računa tekući zbir.

Na primer za mesec mart:

E7=SUM($D$5:D7)

Resursi za učenje Excel-a: