Your link text

Kako da zaokružite broj na tačno određeni broj decimala [ROUND Funkcija]

Čemu služi Funkcija ROUND nam služi da broj zaokružimo na tačno određeni broj decimala. Može zaokruživati na levu i na desnu stranu u odnosu na decimalni znak. Kakav rezultat daje Daje broj koji je zaokružen na određeni broj decimala. Sintaksa =ROUND (broj; broj_decimala) broj – broj koji zaokružujemo na tačno određeni broj decimala broj_decimala – […]

Osnove zaokruživanja brojeva

Nekada ćete umesto decimalnih brojeva želeti da vidite cele brojeve koji su jednostavniji za čitanje, a decimale vam ne moraju biti bitne za preciznost izveštaja. Za ove potrebe možete koristiti set funkcija za zaokruživanje: ROUND, ROUNDDOWN i ROUNDUP. U našem slučaju smo na brojevima 8,43 i 8,67 prikazali kako ovo funkcioniše: Zaokruživanje na bližu vrednost […]

Kako da prebrojite koliko ima praznih ćelija u opsegu [COUNTBLANK Funkcija]

Čemu služi Funkcija COUNTBLANK nam služi da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu. Kakav rezultat daje Daje broj koji je jednak broju praznih ćelija u određenom opsegu. Sintaksa =COUNTBLANK (opseg_ćelija) opseg_ćelija – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija Šta treba znati Formule koje vraćaju prazan tekst takođe ulaze u […]