Your link text

Kako da izbegnete greške nastale deljenjem nulom

Nekada će se dogoditi situacije da napišete formuli koja vam odgovara, ali da nećete moći da je iskopirate u sve ostale ćelije zbog toga što će davati grešku u slučajevima kada primenjena formula treba da podeli neku vrednost sa nulom.

Kao što znamo deljenje sa nulom nije dozvoljeno i u takvoj situaciji će Excel da nam javi grešku #DIV/0!.

U našem primeru se ovo dogodilo u ćeliji E6 gde je bila formula

E6=(D6-C6)/C6

Da bi ovo izbegli iskoristili smo IF funkciju u kojoj smo rekli da ukoliko vrednost u ćeliji C6 iznosi 0, da u tom slučaju napiše tekst – Planirano je ostvarenje 0:

E6=IF(C6=0;”Planirano je ostvarenje 0″;(D6-C6)/C6)

Na ovaj način smo izbegli grešku koja se javlja deljenjem sa nulom jer smo isključili ovakvu mogućnost uvođenjem IF funkcije.

Resursi za učenje Excel-a