Your link text

Pomeri se jedan ekran ka desno

Pomeri se jedan ekran ka desno
Windows skraćenica
Alt + PgDn

Koristite ovu skraćenice kako bi se brzo kretali kroz radni list, što može biti korisno posebno ukoliko je radni list sa velikom količinom podataka i imate dosta ekrana.