Your link text

Kako da smanjite broj na neku vrednost u kojoj se nalazi ceo broj puta neki broj [FLOOR Funkcija]Čemu služi

Funkcija FLOOR zaokružuje vrednost na manji broj koji sadrži ceo broj puta neki drugi broj.

Kakav rezultat daje

Daje broj koji sadrži ceo broj puta neki manji broj.

Sintaksa

=FLOOR (broj; broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju)

  • broj – broj koji smanjujemo
  • broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju – broj koji treba da se sadrži ceo broj puta u smanjenom broju

Šta treba znati

  • Radi sa decimalnim brojevima i radi sa negativnim brojevima

Primeri korišćenja

  • Ovu funkciju možete koristiti da bi na primer smanjili cene na 0.99 tako što ćete smanjiti na prvu manju ccelobrojnu vrednost i onda oduzeti 0.01 (=FLOOR(A5;1)-0.01)

Resursi za korišćenje Excel-a