Your link text

Kako da pronađete na kome se mestu u tekstualnom podatku nalazi određeni karakter ili određeni niz karaktera [FIND funkcija]

Čemu služi Funkcija FIND vraća poziciju (u formi broja) tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka. Kakav rezultat daje Broj koji predstavlja lokaciju tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka. Sintaksa =FIND(tekst_koji_tražimo, tekst_u_okviru_koga_tražimo,[mesto_od_koga_tražimo]) tekst_koji_tražimo – Tekst koji tražimo tekst_u_okviru_koga_tražimo – Tekst u okviru koga tražimo [mesto_od_koga_tražimo] – Opcioni, pozicija u okviru teksta u kome tražimo […]

Kako da izračunate koliko neko ima godina

Ukoliko želite da izračunate koliko neko ima godina možete koristiti kombinaciju DATEDIF funkcije i TODAY funkcije. U našem primeru smo u ćeliji B5 upisali jedan datum rođenja i onda želimo da u ćeliji C5 izračunamo koliko ta osoba ima godina. U ćeliji C5 ćemo upisati: =DATEDIF(B5;TODAY();”Y”) Specifičnost DATEDIF funkcije je u tome što se ne […]

Kako da ponovite tekstualni podatak više puta [REPT Funkcija]

Čemu služi Funkcija REPT omogućava da ponovite određeni tekstalni podatak više puta u nekoj drugoj ćeliji. Kakav rezultat daje Daje tekstualni podatak nastao višestrukim ponavljanjem nekog drugog tekstualnog podatka. Sintaksa =REPT(tekst, broj_ponavljanja) tekst – tektualni podatak koji želimo da ponovimo jednom ili više puta u nekoj ćeliji broj_ponavljanja – koliko puta je potrebno ponoviti tekstualni […]

Kako da izdvojite delove iz datuma kao što su dan, godina ili dan u nedelji

Mogućnost da se izdvojiti određeni deo datuma može da bude vrlo korisna. Na primer, možda budete imali potrebu da izdvojite sve zapise koji se odnose na jedan dan u određenom mesecu. U takvim situacijama verovatno će biti potrebno da izdvojite mesec i određeni dan iz datuma koji je upisan. Da biste ovo uradili treba da […]