Your link text

Kako da izračunate koliko neko ima godina

Ukoliko želite da izračunate koliko neko ima godina možete koristiti kombinaciju DATEDIF funkcije i TODAY funkcije.

U našem primeru smo u ćeliji B5 upisali jedan datum rođenja i onda želimo da u ćeliji C5 izračunamo koliko ta osoba ima godina.

U ćeliji C5 ćemo upisati:

=DATEDIF(B5;TODAY();”Y”)

Specifičnost DATEDIF funkcije je u tome što se ne pojavljuje u listi predloženih funkcija kada kucamo u Excel-u već moramo sami da je otkucamo.

DATEDIF funkcija nam daje razliku između dva datuma u razmičitim formatima kao što su broj godina, broj meseci ili broj dana.

Kao argumente u ovom slučaju smo koristili:

B5 – vrednost koja odgovara početnom datumu

TODAY() – vrednost koja odgovara krajnjem datumu (današnji datum)

“Y” – format u kome želimo da dobijemo vrednost što je u našem slučaju broj godina

Na kraju, kao vrednost dobijamo broj godina od datuma koji smo upisali do današnjeg dana.


Kada god ste spremni, možete nastaviti učenje Excel-a sa nama na neki do sledećih načina: