Your link text

Nova linija u ćeliji

Windows skraćenica
Alt + Enter

Uobičajeno je kada kliknemo Enter dok smo u ćeliji da pređemo u ćeliju ispod. Ukoliko pritisnemo Alt + Enter onda prelazimo u novi red u istoj ćeliji .