Your link text

Kako da izračunate broj dana do isteka određenog roka

Ukoliko želite da izračunate koliko dana je ostalo do isteka određenog roka, možete koristiti funkciju TODAY u kombinaciji da datumom kada taj rok ističe. Ovo može biti korisno ukoliko želite da vidite koliko dana je ostalo do produžetka nekog ugvora ili do isteka roka važenja nekog proizvoda U našem videu imamo tabelu u kojoj se […]

Kako da unesete današnji datum u ćeliju[TODAY Funkcija]

Ukoliko želite da se u ćeliji stalno upisuje datum dana kada gledamo taj dokument, onda je potrebno koristiti TODAY funkciju. Ova funkcija nema nikakve argumente i moguće je formatirati vrednost koju daje da bude u različitoj formi datuma ili pomoću TEXT fukcije je moguće prikazati u drugom obliku. Često se ova funkcija koristi da se […]