Your link text

Kako da izračunate datum rođenja iz matičnog broja

Postoje situacije u kojima je tekstualni podatak zapisan u formi brojeva. Jedan od primera je matični broj koji se sastoji od 13 karaktera. Od ovih 13 karaktera prvih 7 označavaju dan, mesec i godinu rođenja. U ovom videu vam objašnjavamo na koji način možete izdvojiti dtum rođenja iz matičnog broja. Treba obratiti pažnju posebno na […]