Your link text

10 skraćenica sa 2 klika levim dugmetom miša

#1. Prikaži ili sakri traku u Excel-u

Ponekad će nam biti potrebno više radnog prostora na ekranu. Možda imamo laptop sa ekranom koji je 13 ili 14″ ili nam možda jednostavno treba više prostora. U ovakvim situacijama nam može biti koirsno da makar na kratko sakrijemo traku i dobijemo veću vidljivost ćelija u radnom prostoru.

Jedna opcija jeste da pritisnemo jednom levim dugmetom miša na strelicu ka gore koja se nalazi u donjem desnom uglu trake. U ovoj situaciji će se traka sakriti i ukoliko ponovo želimo da je prikažemo treba da kliknemo na Ribbon display Option i da izaberemo Show Tabs and Commands.

Trik sa dva klika:

Možemo da kliknemo dva puta na aktivni tab i traka će se sakriti. Ukoliko još jednom kliknemo na aktivni tab traka će se ponovo pojaviti.

#2. Korišćenje četkice za formatiranje koliko god puta želimo

Često ćemo se naći u situaciji da je potrebno da primenimo jedan format koji postoji na jednoj ćeliji ili jednoj grupi ćelija na neke druge ćelije. Problem je kada isti format želimo da primenimo na više ćelija koje nisu povezane. Obično ovo radimo tako što izaberemo ćelije sa kojih želimo da primenimo format, kliknemo na ikonicu sa četkicom i onda izaberemo drugu grupu ćeliju na koju želimo da primenimo format. Kada želimo da primenimo isti taj format na neke druge ćelije, moramo da ponovimo istu radnju.

Trik sa dva klika:

Izaberemo ćelije sa kojih želimo da prenesmo format, onda kliknemo dva puta levim dugmetom miša na ikonicu sa četkicom i ona se sada može koristiti koliko god puta želimo a da ne moramo ponovo da biramo ćelije i klikamo na istu ikonicu.

#3. Preimenovanje radnog lista

Preimenovanje radnih listova je veoma korisna stvar, posebno ukoliko u dokumentu postoji veliki broj radnih listova u kojem slučaju davanje imena radnim listovima može značajno da unapredi organizaciju i olakša pretragu. Ovo obično ljudi rade tako što kliknu desnim dugmetom miša i onda izaberu opciju Rename i onda otkucaju novo ime. Međutim, ovo je previše koraka.

Trik sa dva klika:

Mnogo jednostavnija varijanta jeste da dva puta kliknemo na ime radnog lista nakon čega će biti omogućeno da ga odmah preimenujete.

#4. Popunjavanje formula vertikalno

Često u tabelama imamo kolonu u kojoj se nalazi formula koja se na isti način primenjuje u svim redovima. Uobičajeni način jeste da jednom unesemo formulu i onda je iskopiramo u ostale redove kolone. Međutim, postoji i brži način.

Trik sa dva klika:

Izaberemo ćeliju koja sadrži formulu. Dva puta kliknemo na desni ugao ćelije nakon čega će se formula automatski iskopirati u ostatak ćelija u koloni.

#5. Menjanje teksta u obliku

Ukoliko želimo da unesemo ili promenimo tekst u obliku, to možemo da uradimo tako što ćemo kliknuti desnim dugmetom miša na oblik i onda izabrati opciju Edit text.

Trik sa dva klika:

Dovoljno je samo da dva puta kliknemo na oblik i pojaviće se trepćući kursor koji nam omogućava da unesemo ili promenimo sadržaj.

#6. Automatsko prilagođavanje širine kolone

Postoji mnogo situacija u kojima želimo da proširimo kolonu da bismo mogli da vidimo sve podakte. Ovo naravno možemo da uradimo ručno, ali postoji i brži način.

Trik sa dva klika:

Jednostavno kliknemo na na desnu ivicu naziva kolone i ona će se automatski proširiti tako da sav sadržaj bude vidljiv.

#7. Kretanje po opsegu podataka

Često nam je potrebno kada imamo veliku količinu podataka da se krećemo sa kraja na kraj opsega podataka. Ukoliko ovo radimo ručno potrebno je dosta vremena.

Trik sa dva klika:

Izaberemo ćeliju od koje želimo da započenmo kretanje i onda dva puta kliknemo na jednu od ivica i excel će nas dovesti do poslednje ćelije u tom smeru.

#8. Pristupanje opciji za formatiranje dijagrama

Kada imamo dijagram, većina nas je navikla da treba da pritisne desno dugme miša i onda izabere opciju za formatiranje. Naravno, postoji mnogo lakši način.

Trik sa dva klika:

Kliknemo dva puta na ivicu dijagrama i odmah možemo pristupiti meniju za formatiranje.

#9. Pokazivanje izvora podatka Pivot tabele

Kada vam neko dostavi pivot tabelu, može da bude korisno da saznamo odakle dolaze određeni proračunski podaci, odnosno na koji način su nastali.

Trik sa dva klika:

Sve što treba da uradimo jeste da kliknemo dva puta na neki proračunski podatak i u novom radnom listu će nam se pojaviti svi podaci. Važno je da znamo da su ovi podaci samo za pokazivanje, odnosno nisu na bilo koji način povezani sa Pivot tabelom, tako da izmene koje napravimo se neće reflektovati u izvornoj tabeli.

#10. Zatvaranje dokumenta

Postoje različiti načini na koji se može zatvoriti Excel dokument. Između ostalog, možemo koristiti i opciju sa dva klika miša.

Trik sa dva klika:

Sve što treba da uradite jeste da dva puta kliknete na gornji levi ugao Excel prozora i dokument će se zatvoriti.

Nastavite učenje sa nama