BIG SUMMER SALE HAS STARTED. UP TO 70% OFF   Make sure you

Welcome to our Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Browse products

Latest news

Kako da evidentirate stvari koje ste pozajmili drugima (i koje ste pozajmili od drugih)

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Kako da označite sve redove u tabeli koristeći uslovno formatiranje brojevima

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Specijalni načini formatiranja brojeva

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Kako da pratite prihode i troškove u MS Excel-u

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Isplanirajte 2023. godinu pomoću kalendara napravljenog u Excel-u

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Kako da kreirate liste sa više nivoa u MS Word-u

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

10 najboljih praksi za kreiranje MS Excel i Google Sheets dokumenata

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni

Započnite sa radom u Google Sheets

Nastavite učenje sa nama Nabavite komplet MS Office obuka po specijalnoj ceni