Excel radionica

Naučite Excel za jedan dan

Beograd, 7. mart 2020. (subota)

Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Slavija

Uštedite 2.448 dinara registracijom do 14. februara

*Ostalo je još 12 slobodnih mesta po specijalnoj ceni!

Mogućnost da uštedite 2.448 dinara ističe za:

 
 

Realizujte proračune

Analizirajte podatke

Kreirajte izveštaje

Brzo rešenje da naučite Excel

Učenje Excel-a može da zahteva dosta ulaganja sa vaše strane, kako u vremenu, tako i u novcu koji je potrebno da izdvojite.

Kako da znate koji je najefikasniji način učenja? Da li su to knjige koje imaju više stotina strana ili obuke koje traju veliki broj časova i nekoliko nedelja?

Ako ste kao većina nas, verovatno nemate previše vremena i želite da sve što vam je potrebno naučite u najkraćem vremenskom roku.

Prethodnih 7 godina smo pravili različite alate u Excel-u koji su pomogli firmama da rade efikasnije, te obučili više od 2000 pojedinaca i više od 50 preduzeća u regionu.

Za sve to vreme smo prepoznali šta je potrebno ljudima da znaju iz Excel-a da bi mogli da kreiraju alate za sebe, reše zadatke sa kojima se sreću te realizuju proračune i formiraju izveštaje.

 Ukoliko želite u bilo kom trenutku nas možete pozvati na broj

+381 61 1 622 044

Jednodnevna obuka koja će vas učiniti produktivnijim u obavljanju svakodnevnih zadataka

Microsoft Excel je jedan od najkorisnijih programa koje imamo na našim računarima. Međutim, vrlo često nismo svjesni na koji način ga možemo koristiti za rješavanje različitih situacija sa kojima se srećemo svakodnevno.

Za vas smo pripremili jednodnevnu obuku osnovnih i naprednih tehnika Excel-a, koja će vam omogućiti da:

 • Kreirate tabele pomoću kojih ćete moći da pratite različita finansijska kretanja ko što su prihodi, rashodi ili planiranje budžeta vašeg preduzeća ili vas lično
 • Napravite baze podataka klijenata, dobavljača ili zaposlenih
 • Kreirate izvještaje u kojima ćete istaći najvažnije stvari koristeći dijagrame
 • Analizirate veliku količinu podataka, uz minimalnu mogućnost javljanja greške koristeći Pivot tabela
 • Kreirate izvještaje spremne za štampu
 • Koristite elemente napravljene u Excel-u u drugim programima kao što su Word ili PowerPoint

Provedite sa nama 1 dan i naučite kako da razmišljate u Excel-u te rješavate praktično svaku situaciju sa kojom se budete sretali.

Ponovite sve što smo Vam pokazali za samo nekoliko sati uz plan implementacije koji smo pripremili za vas.

Primjenite sve što ste naučili već sledećeg dana.

Kreirajte vaše alate u Excel-u koji su prilagođeni vašim potrebama i radnim zadacima.

 Ukoliko želite u bilo kom trenutku nas možete pozvati na broj

+381 61 1 622 044

Sadržaj obuke

Prepodnevna sesija

Modul 1. Započnite sa radom u Excel-u

Modul 2. Kreiranje jednostavnih proračuna

Modul 3. Kreiranje složenijih proračuna

Modul 4. Vizuelizacija podataka pomoću dijagrama i tabela

Modul 5. Sortiranje i filtriranje podataka

Popodnevna sesija

Modul 6. Povezivanje podataka iz više tabela

Modul 7. Analiza podataka kreiranjem Pivot tabelama

Modul 8. Kontrolisanje unosa podataka i prilagođavanje unešenih podataka

Modul 9. Rad sa vremenima i datumima

Detaljan sadržaj obuke

Prepodnevna sesija

1. Modul – Započnite sa radom u Excel-u (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pored osnovnih stvari vezanih za rad u Excel-u pokazati dosta skraćenica koje mogu biti vrijedne i naprednim korisnicima.

 •         Kratak uvod za one koji ne koriste Excel uopšte
 •         Organizacija čuvanja dokumenata na kojima radite
 •         Različiti načini unosa podataka u zavisnosti od vrste (brojevi, tekst, datumi, podaci koji imaju pravilnost)
 •         Najbrži način da izaberete bilo kakvu grupu podataka

2. Modul – Kreiranje jednostavnih proračuna (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način se koriste formule i funkcije u Excel-u. Na primjer pokazaćemo na koji način možete sabrati sve vrijednosti u tabeli, ili pronaći prosječnu prodaju pet najprodavanijih proizvoda.

 •         Razlika između formula i funkcija i kada ih treba koristiti
 •         Korak po korak kako se kopiraju funkcije što je osnova za produktivniji rad
 •         Sabiranje različitih vrednosti u tabelama na nekoliko načina u zavisnosti od situacije
 •         Primena ostalih često korišćenih funkcija za prebrojavanje, najveće i najmanje vrednosti i prosek
 •        Izdvajanje najvećih i najmanjih n vrednosti
 •         Primena procentualnog računa

Funkcija koje ćemo vam pokazati tokom ovog modula su SUM, COUNT, AVERAGE, LARGE, SMALL

3. Modul – Kreiranje složenijih proračuna (1×45 min)

U ovom modulu ćemo vam pokazati na koji način se realizuju složeniji proračuni gde podaci treba da ispune određene kriterijume. Objasnićemo slučajeve gde možete imati jedan ili više uslova koji treba da se ispune, gde na primer treba da prebrojite koliko ima kandidata koji imaju prosječnu ocenu veću od sedam i pri tome žive u Tivtu. Pokazaćemo kako može realizovati proračune nad višestrukim vrednostima a da pri tome koristite samo jednu formulu.

 •         Upisivanje vrednosti u ćelije u zavisnosti od sadržaja u drugim ćelijama
 •         Sabiranje samo podataka koji ispunjavaju određene kriterijume korišćenjem uslovnih funkcija
 •         Realizacija proračuna nad višestrukim vrednostima
 •         Ukazivanje na najčešće greške koje se prave u ovakvim situacijama i kako ih izbeći

Funkcija koje ćemo vam pokazati tokom ovog modula su IF, SUMIF, SUMIFS, ARRAY, SUMPRODUCT

4. Modul – Vizuelizacija podataka pomoću dijagrama i tabela (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete kreirati dijagrame koji sami za sebe komuniciraju značenje podatak na osnovu kojih su nastali. Na primer, kako da na osnovu podataka za prodaju za prethodnih 6 meseci  kreirate dijagram koji će na jednostavan način pokazati da je u 3. mesecu bila najveća prodaja.

 •         Pokazaćemo vam kojih 5 vrsta dijagrama postoji i dati vam uputstva kada treba koristiti određeni dijagram
 •         Objasnićemo na koja pitanja treba da znate odgovor pre nego što počnete da crtate bilo koji dijagram
 •         Pokazaćemo kako uklanjanjem podataka sa dijagrama možete prikazati više
 •         Objasnićemo vam šta da radite u određenim specifičnim situacijama

5. Modul – Izdvajanje važnih podataka sortiranjem i filtriranjem (1×25 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete izdvojiti određenu grupu podataka koji vam mogu biti važni. Na primer, imate tabelu u kojoj se nalazi spisak svih prodavnica u kojima isporučujete robu, a želite da izdvojite samo prodavnice koje pripadaju jednom lancu maloprodaja i nakon toga da ih rasporedite tako da prodavnica sa najvećom količinom robe bude na vrhu.

 •         Kako na pravilan način unositi podatke da bi se lakše sortirali i filtrirali
 •         Sortiranje podataka u više nivoa
 •         2 vrste filtriranja podataka i kada se koriste
 •         Automatsko računjanje suma koje odgovaraju određenom kriterijumu

Popodnevna sesija

6. Modul – Povezivanje podataka iz više tabela (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete povezati podatke iz više tabela tako da dobijete novu tabelu sa svim potrebnim podacima. Na primjer, imate jednu tabelu u kojoj se nalaze serijski brojevi proizvoda i imena proizvoda i drugu tabelu u kojoj se nalazi prodaja nekih od tih proizvoda za tekući mesec, a vi želite da povežete ove dve tabele tako što ćete dodavati svakog mjeseca novu kolonu sa prodajom za taj mesec.

 •         Uslovi koji treba da se ispune da bi se povezali podaci iz više tabela i kako ih kreirati ukoliko ne postoje
 •         Ukazivanje na najčešće greške koje se javljaju u ovim slučajevima i kako ih izbeći
 •         Korak po korak uputstvo za povezivanje podataka

Funkcija koje ćemo vam pokazati tokom ovog modula su VLOOKUP, INDEX, MATCH

7. Modul – Analiza podataka kreiranjem pivot tabela (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete brzo, ne koristeći formule, uz minimalnu mogućnost pojave greške, izvući zaključke iz velike količine podataka koristeći Pivot tabele. Pokazaćemo vam kako možete koristiti ovakvu vrstu tabela da bi prebrojali tekstualne podatke, kao što je, recimo, broj različitih proizvoda u okviru grupa proizvoda. Pokazaćemo vam na koji način možete da pronađete sve jedinstvene vrednosti iz određene grupe podataka, gde, na primjer, imate tabelu nakon popisa gde ste redom unosili količine koje ste pronašli i sada treba da utvrdite koje ste sve proizvode popisali. Objasnićemo vam kako možete da grupišete podatke na osnovu određenih kriterijuma, gde, na primjer, imate tabelu u kojoj vodite evidenciju o obilascima klijenata koji se nalaze u različitim gradovima a želite da vidite koliko je bilo obilazaka u svakom od gradova.

 •         Uslovi koje treba da ispune podaci da bi se mogla kreirati Pivot tabela
 •         Korak po korak uputstvo za kreiranje Pivot tabele
 •         Povezivanje Pivot tabela sa spoljašnjim izvorima podataka
 •         Kreiranje Pivot tabele iz više izvora (više tabela)
 •         Koršćenje podatak iz Pivot tabele u formulama
 •         Primjena naprednih tehnika filtritanja i sortiranja
 •         Primjena pivot tabela na konkretnim situacija kojima se objašnjava kada ih treba koristiti

8. Modul – Kontrola i prilagođavanje unešenih podataka (1×45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete brzo unositi podatke a da pri tome smanjite mogućnost javljanje greške.

Pored kontrolisanja unosa podataka, u ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete prilagoditi podatke koje unesete iz programa za poslovanje vašim potrebama. Na primjer, kada uvezete podatke iz programa za poslovanje, ili dobijete podatke od saradnika, oni često nisu spremni odmah za analizu. Biće potrebno da odvojite podatke koji se nalaze zajedno u ćeliji ili ćete trebati da izdvojite samo posljednjih nekoliko cifara iz serijskog broja, ili će svuda biti velika slova i slično.

 •         Unošenje podataka koji imaju samo jedinstvene vrednosti
 •         Unošenje podataka koji mogu imati samo neku od prethodno definisanih vrijednosti
 •         Kontrolisanje unosa kreiranjem obaveštenja i upozorenja za korisnike
 •         Unošenje podataka koji mogu imati samo određenu broj karaktera
 •         Odvajanje podataka koji se nalaze u jednoj ćeliji u više ćelije
 •         Uklanjanje praznih karaktera ispred, između i na kraju teksta
 •         Pretvaranje malih u velika slova i obrnuto

9. Modul – Rad sa vremenima i datumima (1×25 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete koristiti podatke koji su formatirani kao vremena i kao datumi.

Na primer, pokazaećmo na koji način možete da izračunate razliku između dva datuma, te kako to možete da iskoristite da bi na primer izračunali koliko ima još dana do isteka nekog ugovora koji treba da produžite:

 •         Kako Excel unosi datum u ćeliju
 •         Kako Excel unosi vreme u ćeliju
 •         Na koji način se realizju proračuni sa datumima i vremenima
 •         Kako se može koristiti automatsko popunjavanje da bi brzo uneli veliki broj ćelija gde treba popuniti datum po određenoj pravilnosti
 •         Koje su najčešće korišćene skraćenice sa tastature

 Ukoliko želite u bilo kom trenutku nas možete pozvati na broj

+381 61 1 622 044

Primenite sve što ste naučili već sutradan

Šta Excel radionicu razlikuje od svih ostalih obuka? Pripremili smo plan implementacije svega što ćete naučiti tokom obuke. 

Koliko puta vam se desilo da ste bili na nekoj obuci, dobili sav materijal i nikada ga više niste pogledali? Ovo je potpuno razumljiva stvar s obzirom na sve obaveze koje imamo tokom dana.

Da se to ne bi desilo, nakon radionice dobijate plan implementacije koji vam omogućava da u samo sat vremena tokom 3 dana utvrdite stečena znanja i primjenite ih za svoje potrebe.

Šta možete da očekujete od jednodnevne obuke

Jedan dan tokom koga ćete se isključiti od svih tekućih stvari i posvetiti učenju Excel-a

9 modula pomoću kojih ćete naučiti sve što je potrebno da znate tokom radionice uživo

Video lekcije kojim ćete dopuniti stečena znanja

Alati koji će vam pomoći da utvrdite naučeno tokom obuke i primenite u svakodnevnom radu

Načine razmišljanja koji će omogućiti da rešite bilo koju situaciju sa kojom ćete se sretati

 Ukoliko želite u bilo kom trenutku nas možete pozvati na broj

+381 61 1 622 044

Excel radionica će vam pomoći da budete bolji u poslu bez obzira na to čime se bavite

ProdajaFinansijeMarketing
Ljudski resursiProjektovanjeKonsalting
ProizvodnjaIzveštavanjeAdministracija
Pravni posloviNastavaMenadžment

…… i za bilo koga ko želi da koristi Excel kako bi brže i efikasnije završavao posao.

“Sažeto i svrsishodno prikazano kako na jednostavan način koristiti alate u Excel-u.” – Vesna Dugošija

“Odlično za ljude različitih struka koji žele da unaprede svoje zanje.” – Tijana Štatkić

“Moj utisak je krajnje pozitivan. Prisustvovala sam nekoliko Excel obuka gde su logičke postavke stavljene u drugi plan, što u konačnici nije učinilo da umem od početka da rešim problem, već me je ostvaljalo samo na nivou da mogu da radim na tuđim tabelama. Sada ću biti u mogućnosti da rešavam situacije sa kojima se do sada nisam sretala.” – Aleksandra Marković

Šta dobijate nakon održane obuke

Plan implementacije

 • Dobijate plan implementacije koji će vam pomoći da ponovite sve što ste naučili tokom obuke i utvrdite stečeno znanje

4 video tutorijala sa dodatnim sadržajem

 • Dobijate još 4 video tutorijala kojim ćete dopuniti znanje stečeno na obuci
  • Uslovno formatiranje
  • Rad sa više radnih listova i više dokumenata
  • Priprema za štampu
  • Formatiranje različitih vrsta podataka (brojevi, datumi, novac i drugo)

3 šeme za lakšu primenu naučenog

 • Dobijate sheme na po jednoj stranici koje možete koristiti u svakodnevnom radu:
  • Shema Kako rade Pivot tabele
  • Shema Kada treba primeniti određene funkcije
  • Shema Kako radi Vlookup

4 elektronske knjižice

 • E-Knjižica – Vlookup – primena u poslovanju
 • E- Knjižica – Pivot tabele – primena u poslovanju
 • E- Knjižica – 7 načina da radite brže i tačnije u Excel-u
 • E-knjižica – 10 malih Excel trikova

3 gotova alata napravljena u Excel-u

 • Pregled ugovora sa klijentima i dobavljačima
 • Kalendar zo 2020.
 • Cash Flow (praćenje prihoda i troškova preduzeća)

Kompletan materijal koji je prezentovan tokom kursa

 • Prezentacije
 • Transkript svega što je rađeno uključujući objašnjenja korak po korak
 • Sve radne listove u Excel-u kroz koje se prolazi tokom kursa

Diplome kojima se potvrđuje učešće na kursu za sve zaposlene

Članstvo u zatvorenoj Facebook grupi – Excel za svaki dan

Vaša investicija u Excel radionicu

*Ostalo je još 12 slobodnih mesta po specijalnoj ceni

Koliko puta ste se našli u situaciji da ste trebali da kreirate neku tabelu, dijagram ili izveštaj i da vam je za to trebalo dosta vremena, te da ste se pitali da li postoji brži i jednostavniji način da to uradite? Da li svakog meseca ulažete i po nekoliko dana da bi kreirali određeni izveštaj za vašeg pretpostavljenog u Excel-u?

Koliko puta ste poželeli da možete dodatno analizirati podatke pored svih mogućnosti koje vam pruža program za poslovanje? Da li želite da kreirate sopstvene alate koji će vam pomoći da pratite prodajnu kampanju, isplativost određenog proizvoda, potrošnju goriva ili kancelarijskog materijala?

Sve prethodno možete da naučite za samo 1 dan sa nama na Excel radionici.

Regularna cena Excel radionice iznosi 7.947 dinara. Ukoliko se registrujete popunjavanjem forme i realizujete uplatu do petka 14. februara na obuci možete učestvovati po specijalnoj ceni od 5 449 RSD:

1 učesnik2 učesnika3 učesnika
5499 din / po učesniku4999 din / po učesniku4299 din / po učesniku

Mogućnost da uštedite 2.448 dinara ističe za:

 
 

Na koji način se Excel radionica razlikuje od ostalih obuka?

Kada je u pitanju učenje Excel-a većina ljudi se fokusira na to da nauči kako glasi sintaksa neke formule ili funkcije. Međutim, to ima vrlo malu vrednost ukoliko ne znate koju od tih formula ili funkcija treba da primenite na zadatak koji se nalazi pred vama.

Excel radionica je fokusirana na stvari koje su potrebne ljudima za posao. Nama stalno firme traže da im pravimo različite alate u Excel-u. Od jednostavnih kao što je evidencija potrošnje goriva ili kancelarijskog materijala, do kompleksnijih kao što su specijalni načini sortiranja artikala iz programa za poslovanje, ili analiza rezulatata poslovanja na osnovu podataka dobijenih iz programa.

Da bi napravili ove alate, nikada nam nije trebalo više znanja od onoga što ćemo vas naučiti tokom dva dana radionice. Umesto da se fokusirate na to kako glasi sintaksa neke komande (što ćemo sve objasniti naravno), posebno ćemo se baviti time kako da stvorite svoje sisteme razmišljanja, odnosno kako da sebi postavite prava pitanje tako da rešite bilo kakav problem sa kojim se srećete.

Tako da sledeći put kada dobijete zadatak koji treba da rešite i koji ne liči na bilo koji primer koji vam je neko prethodno pokazao, sve što treba da uradite jeste da postavite sebi jedno od pitanja koje ćemo vas naučiti tokom radionice, te da dajući odgovor na to pitanje odmah znate kako treba da pristupite rešavanju tog zadatka.

Prijavite se popunjavanjem forme

Online Excel radionica

Ukoliko ne možete da nam se pridružite……

Jednodnevna obuka Excel radionica je najbolji način da naučite Excel i postanete produktivniji u svemu što radite. Međutim, drugi najbolji način jeste naša obuka Online Excel radionica koja vam omogućava da učite u terminima koji vama odgovaraju. Saznajte više o Online Excel radionici.

O predavaču

Željko Popović je osnivač Excel radionice.

Prethodnih 10 godina razvijao je različite alate u Excel-u koji su mu pomagali u svakodnevnom radu.

Održao je više od 100 obuka za poslednjih 10 godina u Podgorici, Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci i Sarajevu.

Redovno piše blog zeljkopopovic.com na kome možete pročitati savete za produktivnost, lični razvoj kao i primenu informacionih tehnologija na poslu i u svakodnevnom životu.

 Ukoliko želite u bilo kom trenutku nas možete pozvati na broj

+381 61 1 622 044

Agenda

Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Slavija

od 8:30Registracija
od 9:00 do 13:00Prepodnevna sesija
od 13:00 do 14:00Pauza za obrok u sopstvenoj organizaciji
od 14:00 do 17:30Popodnevna sesija