Opšte

Molim Vas da pročitate pažljivo na kakve uslove pristajete kupovinom naših proizvoda.

Obuka

Data Design DOO se obavezuje da će isporučiti proizvode koje budete kupili. Klijent pristaje na sve što je navedeno na ovoj stranici kupovinom proizvoda.

Poricanje

Klijent razume da Data Design DOO nije obećao, nije obavezan i neće da:

  • Savetuje klijenta vezano za njegove poslovne procese

Klijent razume da ne postoji nikakav odnos između njega i Data Design DOO nakon kupovine proizvoda.

Način plaćanja

Klijent može izvršiti plaćanje karticom ili uplatnicom, preko žiro računa Data Design DOO.

Politika vraćanja novca

Želimo da klijent bude zadovoljan proizvodima koje je kupio. Omogućujemo do 7 dana nakon kupovine povraćaj novca.

Ukoliko klijent odluči da kupovina proizvoda nije bila pravi korak, potrebno je da pošalje mail na adresu excel@excelradionica.me i saopšti nam da želi povraćaj novca.

Povraćaj novca omogućujemo u sledećim slučajevima i iznosima kada su u pitanju naše obuke:

  • 100% vrednosti kotizacije do 15 dana pre početka obuke u slučaju odustajanja od učestvovanja
  • 75% vrednosti kotizacije do 7 dana pre početka obuke u slučaju odustajanja od učestvovanja
  • 50% vrednosti kotizacije do 2 dana pre početka obuke u slučaju odustajanja od učestvovanja
  • 100% kotizacije  do 7 dana nakon obuke u slučaju da klijent nije zadovoljan obukom

Poverljivost

Data Design DOO se obavezuje da neće informacije kao što su e-mail adresa, ime i prezime klijenta i slično podeliti sa trećim stranama.

Transfer intelektualne svojine

Naši proizvodi su namenjeni samo za klijentove potrebe i sav materijal je namenjen samo za klijenta i ne može se ustupati trećim licima.