fbpx

Kako da prebrojite koliko ima reči u ćeliji

Povremeno u Excel-u ukoliko želite da prebrojite koliko nečega ima, treba da prebrojite koliko nečega drugoga ima. Na primer, ukoliko želimo da izračunamo koliko se puta ponavlja karakter t u reči matematika, ukoliko želimo da koristimo Excel treba da uradimo sledeće: #1. Prebrojimo koliko ima ukupno karaktera u reči matematika = 10 karaktera #2. Prebrojimo […]

Kako pronaći gde se nalazi određeni karakter u tekstualnom podatku

Nekada ćete imati potrebu da izdvojite određene karaktere iz tekstualnog padatka. Na primer, imate kod proizvoda i iz njega treba da izvučete karaktere koji označavaju broj i veličinu proizvoda. Za ove potrebe se može koristiti kombinacija FIND i MID funkcije. U našem primeru je kod proizvoda kombinacija velikih slova, brojeva i znakova srednje crte. Na […]

Kako da pronađete na kome se mestu u tekstualnom podatku nalazi određeni karakter ili određeni niz karaktera [FIND funkcija]

Čemu služi Funkcija FIND vraća poziciju (u formi broja) tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka. Kakav rezultat daje Broj koji predstavlja lokaciju tekstualnog karaktera u okviru nekog tekstualnog podatka. Sintaksa =FIND(tekst_koji_tražimo, tekst_u_okviru_koga_tražimo,[mesto_od_koga_tražimo]) tekst_koji_tražimo – Tekst koji tražimo tekst_u_okviru_koga_tražimo – Tekst u okviru koga tražimo [mesto_od_koga_tražimo] – Opcioni, pozicija u okviru teksta u kome tražimo […]

Kako da izračunate koliko neko ima godina

Ukoliko želite da izračunate koliko neko ima godina možete koristiti kombinaciju DATEDIF funkcije i TODAY funkcije. U našem primeru smo u ćeliji B5 upisali jedan datum rođenja i onda želimo da u ćeliji C5 izračunamo koliko ta osoba ima godina. U ćeliji C5 ćemo upisati: =DATEDIF(B5;TODAY();”Y”) Specifičnost DATEDIF funkcije je u tome što se ne […]

Kako da ponovite tekstualni podatak više puta [REPT Funkcija]

Čemu služi Funkcija REPT omogućava da ponovite određeni tekstalni podatak više puta u nekoj drugoj ćeliji. Kakav rezultat daje Daje tekstualni podatak nastao višestrukim ponavljanjem nekog drugog tekstualnog podatka. Sintaksa =REPT(tekst, broj_ponavljanja) tekst – tektualni podatak koji želimo da ponovimo jednom ili više puta u nekoj ćeliji broj_ponavljanja – koliko puta je potrebno ponoviti tekstualni […]

Kako da izdvojite delove iz datuma kao što su dan, godina ili dan u nedelji

Mogućnost da se izdvojiti određeni deo datuma može da bude vrlo korisna. Na primer, možda budete imali potrebu da izdvojite sve zapise koji se odnose na jedan dan u određenom mesecu. U takvim situacijama verovatno će biti potrebno da izdvojite mesec i određeni dan iz datuma koji je upisan. Da biste ovo uradili treba da […]

Kako da pronađete prvu, drugu, treći ili bilo koju vrednost po veličini u opsegu [LARGE Funkcija]

Čemu služi Funkcija LARGE vraća određenu vrednost u zavisnosti od veličine te vrednosti u nekom opsegu. Može da vrati prvu najveću vrednost, drugu najveću vrednost i tako dalje. Kakav rezultat daje Daje određenu vrednost po veličini. Sintaksa =LARGE(opseg, ceo_broj) ospeg – opseg iz koga treba izvući određenu vrednost u odnosu na njenu veličinu ceo_broj – […]