Your link text

Kako pronaći podatak iz opsega kada znamo red i kolonu u kome se nalazi (INDEX Funkcija)

Čemu služi Funkcija INDEX daje jedan podatak iz opsega podataka kada znamo red i kolonu u kome se nalazi. Kakav rezultat daje Daje jednu vrednost koja se nalazi u ćeliji u opsegu u određenom redu ili koloni. Sintaksa =INDEX (opseg; broj_reda; broj_kolone) opseg – opseg podataka iz koga želimo da ozvučemo podatak broj_reda – broj […]

Kako odrediti koliko ima karaktera u ćeliji (LEN funkcija)

Čemu služi Služi da prebrojimo koliko ima karaktera u određenom tekstualnom ili brojčanom podatku. Kakav rezultat daje Daje broj koji odgovara broju karaktera u ćeliji. Sintaksa =LEN (referena_ćelije) referenca_ćelije – ćelija u kojoj se nalazi tekstualni podatak ili broj za koji želimo da odredimo broj karaktera Šta treba znati Kada LEN koristimo sa brojevima formatiranje […]

Kako odrediti broj kolone u kojoj se ćelija nalazi (COLUMN Funkcija)

Čemu služi Služi da idobijemo redni broj kolone u kojoj se određena ćelija nalazi. Kakav rezultat daje Daje broj koji odgovara rednom broju kolone. Sintaksa =COLUMN ([referenca_ćelije]) referenca_ćelije – opciono, daje nam broj kolone u kojoj se ta ćelija nalazi Šta treba znati Ukoliko se ne stavi referenca ćelije ova funkcija daje broj kolone ćelije […]

Kako odrediti datum koji će se desiti u budućnosti ili se desio u prošlosti u odnosu na neki početni datum (EDATE Funkcija)

Čemu služi Služi da izračunamo koji je datum za određeni broj meseci u prošlosti ili budućnosti u odnosu na neki početni datum. Kakav rezultat daje Daje vrednost u formi broja koji odgovara datumu koji je izračunat. Ukoliko želimo da se u ćeliji prikaže datum, treba da je formatiramo kao datum prethodno. Sintaksa =EDATE (Početni_datum, Broj_meseci) […]

Kako ispitati da li neka vrednost ispunjava barem jedan od nekoliko uslova (OR funkcija)

Čemu služi Funkcija OR služi da se proveri da li određena vrednost ispunjava barem jedan od više uslova. Kakav rezultat daje Daje vrednost TRUE ili FALSE u zavisnosti od toga da li je ispunjen barem jedan od uslova. Sintaksa =OR (Uslov_1, Uslov_2,…) Uslov_1 – Prvi uslov koji može da se ispuni Uslov_2 – Drugi uslov […]