Your link text

Kako da prebrojite koliko ima reči u ćeliji

Povremeno u Excel-u ukoliko želite da prebrojite koliko nečega ima, treba da prebrojite koliko nečega drugoga ima. Na primer, ukoliko želimo da izračunamo koliko se puta ponavlja karakter t u reči matematika, ukoliko želimo da koristimo Excel treba da uradimo sledeće: #1. Prebrojimo koliko ima ukupno karaktera u reči matematika = 10 karaktera #2. Prebrojimo […]

Kako pronaći gde se nalazi određeni karakter u tekstualnom podatku

Nekada ćete imati potrebu da izdvojite određene karaktere iz tekstualnog padatka. Na primer, imate kod proizvoda i iz njega treba da izvučete karaktere koji označavaju broj i veličinu proizvoda. Za ove potrebe se može koristiti kombinacija FIND i MID funkcije. U našem primeru je kod proizvoda kombinacija velikih slova, brojeva i znakova srednje crte. Na […]