Your link text

CLEAN Funkcija

Čemu služi Funkcija CLEAN uklanja karaktere koji nisu poželjni za štampu, i poništava linije teksta u ćeliji koje se prave sa Alt+Enter Kakav rezultat daje Tekstualni podatak očišćen od karaktera koji nisu poželjni za štampu. Sintaksa =CLEAN (tekst) tekst – tekstualni podatak iz koga želimo da uklonimo karaktere nepoželjne za štampu Šta treba znati Funkcija […]