Your link text

9 najvažnijih skraćenica za rad sa Excel tabelama

#1. Biranje reda ili kolona Da bismo izabrali kolonu u Excel tabeli, prevucimo preko gornje polovine naslovne ćelije nakon čega će se kursor promeniti u strelicu prema dole. Onda pritisnimo levo dugme miša i Excel će izabrati sve ćelije u toj koloni. Ukoliko kliknemo još jednom levim dugmetom miša uključiće i naslovnu ćeliju. Skraćenica sa […]