Your link text

Kako prebrojati prazne ćelije u opsegu podataka (COUNTBLANK funkcija)

Čemu služi COUNTBLANK nam omogućava da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu podataka. Kakav rezultat daje Daje broj koji odgovara broju praznih ćelija u opsegu. Sintaksa =COUNTBLANK(opseg) opseg – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija Šta treba znati Suprotna funkcija od ove funkcije je COUNTA koja prebrojava sve ćelije koji nisu […]

Anketirajte vaše klijente i započnite 2018. sa informacijama koje će unaprediti vaše poslovanje

Kraj je godine, i odlično je vreme da realizujete anketu među vašim klijentima. Kada anketu realizujete na pravi način, saznaćete informacije o vašim klijentima koje značajno prevazilaze vaše iskustvo u radu sa njima ili određene pretpostavke koje imate. Anketiranje će vam omogućiti da: Saznate šta treba da unapredite kod postojećih proizvoda Otkrijete kojim rečima vaši […]

Kako pretvoriti tekstualni podatak u validnu referencu (INDIRECT funkcija)

Čemu služi INDIRECT nam omogućava da tekstualni podatak pretvorimo u odgovarajuću referencu koja se odnosi na ćeliju ili radni list. Kakav rezultat daje Referencu koja se odnosi na radni list ili ćeliju u dokumentu. Sintaksa =INDIRECT (refrentni_text;[a1]) referentni_text – tekstualni podatak koji želimo da pretvorimo u referencu a1 – logička vrednost koja određuje koji tip reference je sadržan […]