Your link text

Kako da testirate da li se u ćeliji nalazi poruka o grešci (ISERROR funkcija)

Čemu služi ISERROR funkcija testira da li se u ćeliji nalazi neka od poruka o grešci kao što su #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME?, ili #NULL! Kakav rezultat daje Daje vrednost TRUE ako se u ćeliji nalazi poruka o grešci ili FALSE ukoliko ne postoji poruka o grešci. Sintaksa =ISERROR(ćelija) ćelija – ćelija za koju testiramo […]

Kako izdvojiti srednji niz karaktera iz tekstualnog podatka (MID funkcija)

Čemu služi MID funkcija nam omogućava da izdvojimo niz karaktera iz tekstualnog podatka koji se nalazi negde u sredini tog podatka. Kakav rezultat daje Daje tekstualni podatak u vidu niza karaktera koji smo izdvojili. Sintaksa =MID(tekst; lokacija prvog karaktera; broj karaktera koji želimo da izdvojimo) tekst – ćelija sa tekstalnim podatkom iz koje želimo da izdvojimo […]