Your link text

Kako da smanjite broj na neku vrednost u kojoj se nalazi ceo broj puta neki broj [FLOOR Funkcija]

Čemu služi Funkcija FLOOR zaokružuje vrednost na manji broj koji sadrži ceo broj puta neki drugi broj. Kakav rezultat daje Daje broj koji sadrži ceo broj puta neki manji broj. Sintaksa =FLOOR (broj; broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju) broj – broj koji smanjujemo broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju – broj koji treba da se sadrži ceo broj puta u smanjenom broju Šta treba […]

Kako prebrojati vrednosti u određenom opsegu na različite načine

Excel nam obezbeđuje nekoliko funkcija koje nam onogućavaju da prebrojimo koliko ima vrednosti u određenom opsegu u zavisnosti od toga šta želimo da izračunamo. To su sledeće funkcije: COUNT koja prebrojava koliko ima brojeva u određenom opsegu COUNTA koja prebrojava koliko ima brojeva sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu COUNTBLANK koja prebrojava koliko ima […]