Your link text

Pomeri se jedan ekran ka gore

Windows skraćenica
PgUp

Pomera trenutni izbor jedna ekran ka gore. Zavisno od broja redova koji je trenutno vidljiv na ekranu, ovom komandom će se pomeriti najviše isti taj broj redova na gore.