Your link text

Kako da izračunate tekući zbir

Kada želimo da izračunamo tekući zbir moramo koristiti posebnu varijantu SUM funkcije koja u sebi sadrži i fiksnu i relativnu referencu ćelije. U ovom slučaju u ćeliji F4 ćemo upisati funkciju =SUM($E$4:E4). Fiksna ćelija je $E$4 a relativna je takođe E4, koja će se menjati kako budemo kopirali funkciju u ostale ćelije. Dakle, na ovaj […]