Your link text

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja

Kada želimo da izračunamo procentualno razliku između dva broja, treba da izračunamo koliki je odnos između razlike ta dva broja i prvog od brojeva. U našem primeru gde imamo podatke za tri regiona i za dve godine, procentualnu razliku za region Primorje između 2017. i 2018. godine možemo izračunati tako što ćemo u ćeliji E5 […]

CLEAN Funkcija

Čemu služi Funkcija CLEAN uklanja karaktere koji nisu poželjni za štampu, i poništava linije teksta u ćeliji koje se prave sa Alt+Enter Kakav rezultat daje Tekstualni podatak očišćen od karaktera koji nisu poželjni za štampu. Sintaksa =CLEAN (tekst) tekst – tekstualni podatak iz koga želimo da uklonimo karaktere nepoželjne za štampu Šta treba znati Funkcija […]

Kako da izračunate ostvareni procenat od postavljenog cilja

Kada želimo da izračunamo ostvareni procenat u odnosu na postavljeni cilj, ono što treba da uradimo jeste da uporedimo koliko smo ostvarili u odnosu na ono što smo postavili kao cilj. U našem primeru imamo postavljene ciljeve kada je u pitanju prodaja proizvoda koji se nalaze u koloni B. Pored toga imamo i ostvarene rezultate […]