fbpx

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja

Kada želimo da izračunamo procentualno razliku između dva broja, treba da izračunamo koliki je odnos između razlike ta dva broja i prvog od brojeva. U našem primeru gde imamo podatke za tri regiona i za dve godine, procentualnu razliku za region Primorje između 2017. i 2018. godine možemo izračunati tako što ćemo u ćeliji E5 […]

CLEAN Funkcija

Čemu služi Funkcija CLEAN uklanja karaktere koji nisu poželjni za štampu, i poništava linije teksta u ćeliji koje se prave sa Alt+Enter Kakav rezultat daje Tekstualni podatak očišćen od karaktera koji nisu poželjni za štampu. Sintaksa =CLEAN (tekst) tekst – tekstualni podatak iz koga želimo da uklonimo karaktere nepoželjne za štampu Šta treba znati Funkcija […]

Kako da izračunate ostvareni procenat od postavljenog cilja

Kada želimo da izračunamo ostvareni procenat u odnosu na postavljeni cilj, ono što treba da uradimo jeste da uporedimo koliko smo ostvarili u odnosu na ono što smo postavili kao cilj. U našem primeru imamo postavljene ciljeve kada je u pitanju prodaja proizvoda koji se nalaze u koloni B. Pored toga imamo i ostvarene rezultate […]