fbpx

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja

Kada želimo da izračunamo procentualno razliku između dva broja, treba da izračunamo koliki je odnos između razlike ta dva broja i prvog od brojeva.

U našem primeru gde imamo podatke za tri regiona i za dve godine, procentualnu razliku za region Primorje između 2017. i 2018. godine možemo izračunati tako što ćemo u ćeliji E5 upisati:

=(C5-D5)/C5

I tako u sve ćelije ispod.

Sada je još potrebno da rezultat iskažemo kao procenat, što ćemo uraditi koristeći skraćenicu sa tastature Ctrl + Shift + 5 nakon što izaberemo sve rezultate koje smo dobili.