Your link text

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja

Kada želimo da izračunamo procentualno razliku između dva broja, treba da izračunamo koliki je odnos između razlike ta dva broja i prvog od brojeva.

U našem primeru gde imamo podatke za tri regiona i za dve godine, procentualnu razliku za region Primorje između 2017. i 2018. godine možemo izračunati tako što ćemo u ćeliji E5 upisati:

=(C5-D5)/C5

I tako u sve ćelije ispod.

Sada je još potrebno da rezultat iskažemo kao procenat, što ćemo uraditi koristeći skraćenicu sa tastature Ctrl + Shift + 5 nakon što izaberemo sve rezultate koje smo dobili.