Your link text

Kako da izračunate ostvareni procenat od postavljenog cilja

Kada želimo da izračunamo ostvareni procenat u odnosu na postavljeni cilj, ono što treba da uradimo jeste da uporedimo koliko smo ostvarili u odnosu na ono što smo postavili kao cilj.

U našem primeru imamo postavljene ciljeve kada je u pitanju prodaja proizvoda koji se nalaze u koloni B. Pored toga imamo i ostvarene rezultate koji se nalaze u koloni D.

Potrebno je da izračunamo procenat ostvarenog za savki od proizvoda i smestimo ga u kolonu E.

Ovo ćemo uraditi tako što ćemo koristiti jednostavnu formulu u kojoj ćemo podeliti ostvareno sa postavljenim cilje. U slučaju Softvera formula u ćeliji E5 bi izgledala ovako:

E5 = D5/C5

I tako bi redom išli za sve proizvode.

Nakon toga, još je potrebno da sve rezultate prikažemo u formi procenata, a to najbrže možemo uraditi tako što ćemo izabrati sve rezultate i iskoristiti skraćenicu sa tastature Ctrl + Shift + 5.

Prilike za unapređenje znanja iz MS Excel-a:

Želite da jednom nedeljno dobijate kratke video tutorijale, skraćenice i savete potpuno besplatno u vaš Inbox?

Prijavite se na naš Newsletter.

Želite da za samo 2 dana naučite osnovne i napredne tehnike Excel-a? Prijavite se na jednu od naših Excel radionica:

Excel radionica u Beogradu

Excel radionica u Novom Sadu

Excel radionica u Podgorici

Excel radionica u Banja Luci