Your link text

Kako ispitati da li neka vrednost ispunjava barem jedan od nekoliko uslova (OR funkcija)

Čemu služi

Funkcija OR služi da se proveri da li određena vrednost ispunjava barem jedan od više uslova.

Kakav rezultat daje

Daje vrednost TRUE ili FALSE u zavisnosti od toga da li je ispunjen barem jedan od uslova.

Sintaksa

=OR (Uslov_1, Uslov_2,…)
  • Uslov_1 – Prvi uslov koji može da se ispuni
  • Uslov_2 – Drugi uslov koji može da se ispuni

Šta treba znati

  • Može se koristiti da bi se ispitala do 255 uslova
  • Često se koristi u kombinaciji sa IF funkcijom kako bi se izbeglo “IF u IF-u”

Primeri korišćenja

  • Želimo da označimo uslovnim formatiranjem sve datume koji su vikendi

Želite da redovno dobijate besplatno ovakve video treninge, savete i razne vrste eskraćenica? Prijavite se i primajte jednom nedeljno Excel magazin u vaš Inbox.

Funkcije koje su još spomenute u ovom videu:

IF funkcija

WEEKDAY funkcija