Your link text

Kako odrediti dan na osnovu datuma u ćeliji (WEEKDAY funkcija)

Čemu služi

WEEKDAY funkcija nam omogućava da odredimo dan u nedelji na osnovu datuma koji imamo u ćeliji.

Kakav rezultat daje

Daje broj od 1 do 7, gde broj 1 predstavlja ponedeljak, i tako redom sve do broja 7 koji predstavlja nedelju. Mogući su i drugi načini prikazivanja, odnosno broj 1 može biti nedelja, ali to nije nešto na šta smo navikli na ovim prostorima kada su u pitanju kalendari.

Sintaksa

=WEEKDAY(datum;[način prikazivanja])
  • datum = ćelija ili referenca koja sadrži datum iz koga želimo da izračunamo dan u nedelji
  • način prikazivanja = (opciono) brojevi 1-3 … koji određuju da li je broj 1 nedelja ili ponedeljak

Šta treba znati

  • Ukoliko ne stavite drugi argument [način prikazivanja] podrazumevana vrednost u Excel-u je 1 onda će nedelja biti dan koji će dobiti broj 1, tako da ovdee treba dodati drugi argument i staviti da jevrednost 2

Primeri korišćenja

  • Odrediti naziv dana iz određenog datuma