Your link text

Kako vredosti TRUE i FALSE pretvoriti u 1 i 0 (Funkcionalnost dva znaka minusa)

Čemu služi

Funkcionalnost Excel-a koja se koristi tako što unesete dva znaka minus jedan pored drugoga (–) omogućava da u formulama i funkcijama promenite vrednost TRUE i FALSE u 1 i 0.

Kakav rezultat daje

Daje rezultat 1 ako je vrednost u funkciji TRUE, odnosno daje rezultat 0 ako je vrednost FALSE.

Sintaksa

= – – (ćelija)
  • ćelija – ćelija u kojoj se nalazi vrednost TRUE ili FALSE i koju želimo da promenimo u 1 ili 0.

Šta treba znati

  • Koristi se da bi se u samim ćelijama u kojima dobijamo vrednost TRUE ili FALSE to promenili i dobili 1 ili 0, što nam može biti potrebno za dalje proračune

Primeri korišćenja

  • Želimo da proverimo koliko ima praznih ćelija ili ćelija sa sadržajem u nekom opsegu.

Želite da redovno dobijate besplatno ovakve video treninge, savete i razne vrste eskraćenica? Prijavite se i primajte jednom nedeljno Excel magazin u vaš Inbox.