fbpx

CLEAN Funkcija

Čemu služi Funkcija CLEAN uklanja karaktere koji nisu poželjni za štampu, i poništava linije teksta u ćeliji koje se prave sa Alt+Enter Kakav rezultat daje Tekstualni podatak očišćen od karaktera koji nisu poželjni za štampu. Sintaksa =CLEAN (tekst) tekst – tekstualni podatak iz koga želimo da uklonimo karaktere nepoželjne za štampu Šta treba znati Funkcija […]

Kako da izračunate ostvareni procenat od postavljenog cilja

Kada želimo da izračunamo ostvareni procenat u odnosu na postavljeni cilj, ono što treba da uradimo jeste da uporedimo koliko smo ostvarili u odnosu na ono što smo postavili kao cilj. U našem primeru imamo postavljene ciljeve kada je u pitanju prodaja proizvoda koji se nalaze u koloni B. Pored toga imamo i ostvarene rezultate […]

ABS Funkcija

Čemu služi Funkcija ABS dodeljuje apsolutnu vrednost broju. Negativni brojevi se pretvaraju u pozitivne a pozitivni ostaju pozitivni. Kakav rezultat daje Pozitivan broj. Sintaksa =ABS (broj) broj – ćelija ili konkretni broj koji želimo da pretvorimo u pozitivni broj Šta treba znati ABS (-5) će dati 5, ali i ABS(5) će dati 5. Primeri korišćenja […]

Kako da izračunate tekući zbir

Kada želimo da izračunamo tekući zbir moramo koristiti posebnu varijantu SUM funkcije koja u sebi sadrži i fiksnu i relativnu referencu ćelije. U ovom slučaju u ćeliji F4 ćemo upisati funkciju =SUM($E$4:E4). Fiksna ćelija je $E$4 a relativna je takođe E4, koja će se menjati kako budemo kopirali funkciju u ostale ćelije. Dakle, na ovaj […]

Kako dodati pozivni broj države ispred broja telefona

U današnjem videu pogledajte kako možete jednostavno formatirati ćeliju, ili niz ćelija tako da se automatski prikazuje pozivni broj države, pre broja telefona. Ovo radite tako što podesite specijalni način formatiranja: Idete na Home/Number i onda u padajućem meniju izaberete More number formats…. Izaberete poslednju opciju Custom U polje koje se nalazi ispod Type: kliknete […]

Kako izdvojiti broj sati kao ceo broj iz podatka zapisanog u formi vremena (HOUR Funkcija)

Čemu služi Funkcija HOUR izdvaja broj sati kao ceo broj između 0 i 23 iz podatka koji je zapisan u formi vremena. Kakav rezultat daje Daje ceo broj između 0 i 23. Sintaksa =HOUR (ćelija_koja_sadrži_vreme) ćelija_koja_sadrži_vreme – ćelija u kojoj se nalazi vremenski podatak Šta treba znati Vreme može biti upisano i kao tekstualni podatak, […]

Kako datum formatiran kao tekst pretvoriti u datum koji je formatiran kao datum (DATEVALUE Funkcija)

Čemu služi Funkcija DATEVALUE pretvara datum koji je formatiran kao tekst u datum formatiran kao datum. Kakav rezultat daje Daje broj koji odgovara datumu u formi broja dana u odnosu na 1.1.1900. godine što Excel uzima kao broj 1. Sintaksa =DATEVALUE (datum_formatiran_kao_tekst) datum_formatiran_kao_tekst – ćelija u kojoj se nalazi datum formatiran kao tekst Šta treba […]

Kako pronaći podatak iz opsega kada znamo red i kolonu u kome se nalazi (INDEX Funkcija)

Čemu služi Funkcija INDEX daje jedan podatak iz opsega podataka kada znamo red i kolonu u kome se nalazi. Kakav rezultat daje Daje jednu vrednost koja se nalazi u ćeliji u opsegu u određenom redu ili koloni. Sintaksa =INDEX (opseg; broj_reda; broj_kolone) opseg – opseg podataka iz koga želimo da ozvučemo podatak broj_reda – broj […]

Kako odrediti koliko ima karaktera u ćeliji (LEN funkcija)

Čemu služi Služi da prebrojimo koliko ima karaktera u određenom tekstualnom ili brojčanom podatku. Kakav rezultat daje Daje broj koji odgovara broju karaktera u ćeliji. Sintaksa =LEN (referena_ćelije) referenca_ćelije – ćelija u kojoj se nalazi tekstualni podatak ili broj za koji želimo da odredimo broj karaktera Šta treba znati Kada LEN koristimo sa brojevima formatiranje […]