fbpx

Kako da prebrojite koliko ima praznih ćelija u opsegu [COUNTBLANK Funkcija]

Čemu služi Funkcija COUNTBLANK nam služi da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu. Kakav rezultat daje Daje broj koji je jednak broju praznih ćelija u određenom opsegu. Sintaksa =COUNTBLANK (opseg_ćelija) opseg_ćelija – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija Šta treba znati Formule koje vraćaju prazan tekst takođe ulaze u […]

Kako povećati ili smanjiti vrednost za određeni procenat

Često u Excel-u želimo da za određeni procenat povećamo ili smanjimo neku vrednost. Na primer, ukoliko želimo da povećamo ili smanjimo cenu nekog proizvoda. Da bi povećali vrednost nekog broja za određeni procenat potrebno je da na početnu vrednost tog broja dodamo iznos povećanja. U našem slučaju želimo da vrednost od 100€ povećamo za 15%. […]

Kako da uporedite dva tekstualna podatka uzimajući u obzir razliku između velikih i malih slova [EXACT Funkcija]

Čemu služi Funkcija EXACT služi da uporedite dva tekstalna podatka uzimajući u obzir razliku između velikih i malih slova. Kakav rezultat daje Daje rezultat TRUE ako su dva tekstualna podatka jednaka, odnosno daje rezultat FALSE ukoliko se razlikuju Sintaksa =EXCAT (textualni_podataka_1; textualni_podatak_2) textualni_podatak_1 – tekstualni podatak koji upoređujemo sa drugim tekstalnim podatkom textualni_podatak_2 – tekstualni […]

Kako da izračunate broj dana između dva datuma [DAYS funkcija]

Čemu služi Funkcija DAYS daje broj dana između dva datuma. Kakav rezultat daje Daje rezultat koji je broj i odgovara broju dana između dva datuma Sintaksa =DAYS (krajnji_datum; početni_datum) krajnji_datum – krajnji datum za koji želimo da izračunamo broj dana početni_datum – početni datum za koji želimo da izračunamo broj dana Šta treba znati Može […]

Kako da izračunate procentualnu raspodelu

Kada imamo više delova koji čine jednu celinu, nekada će nam biti potrebno da izračunamo koliki je procentualni udeo svakog od delova u toj celini. U našem primeru treba da izračunamo koliko reguoni Primorje, Centar i Sever doprinose ukupnom rezultatu. Ovo ćemo uraditi tako što ćemo prvo da izračunamo ukupni rezultat kao zbir rezultata pojedinačnih […]

CONVERT Funkcija

Čemu služi Funkcija CONVERT pretvara broj iz jedne merne jedinice u drugu. Na primer, Farenhajte u Celzijuse. Kakav rezultat daje Broj pretvoren iz jedne merne jedinice u drugu. Sintaksa =CONVERT (broj, iz_jedinice, u_jedinicu) broj – broj koji pretvaramo iz jedne merne jedinice u drugu iz_jedinice – jedinica u kojoj je inicijalno naveden broj u_jedinicu – […]

Kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja od kojih je jedan negativan

U jednom od prethodnih videa smoveć objasnili kako da izračunate procentualnu razliku između dva broja. Međutim, formula koju smo objasnili u tom video ne važi ukoliko je jedan od brojeva negativan. U našem primeru smo predvideli da ćemo tokom jednog meseca ostvariti manjak od 2.000€ ali smo ipak ostvarili profit od 1.000 €. Kada bi […]