fbpx

Kako da izračunate datum rođenja iz matičnog broja

Postoje situacije u kojima je tekstualni podatak zapisan u formi brojeva. Jedan od primera je matični broj koji se sastoji od 13 karaktera. Od ovih 13 karaktera prvih 7 označavaju dan, mesec i godinu rođenja. U ovom videu vam objašnjavamo na koji način možete izdvojiti dtum rođenja iz matičnog broja. Treba obratiti pažnju posebno na […]

Kako da izračunate broj dana do isteka određenog roka

Ukoliko želite da izračunate koliko dana je ostalo do isteka određenog roka, možete koristiti funkciju TODAY u kombinaciji da datumom kada taj rok ističe. Ovo može biti korisno ukoliko želite da vidite koliko dana je ostalo do produžetka nekog ugvora ili do isteka roka važenja nekog proizvoda U našem videu imamo tabelu u kojoj se […]

Kako da unesete današnji datum u ćeliju[TODAY Funkcija]

Ukoliko želite da se u ćeliji stalno upisuje datum dana kada gledamo taj dokument, onda je potrebno koristiti TODAY funkciju. Ova funkcija nema nikakve argumente i moguće je formatirati vrednost koju daje da bude u različitoj formi datuma ili pomoću TEXT fukcije je moguće prikazati u drugom obliku. Često se ova funkcija koristi da se […]

Kako da zamenite tekst ili deo teksta u ćeliji nekim drugim tekstom [SUBSTITUTE Funkcija]

Čemu služi Funkcija SUBSTITUTE menja čitavi tekst ili deo teksta u ćeliji nekim drugim tekstom. Može se korsititi i da se ukloni deo teksta iz ćelije tako što se taj deo teksta zameni praznim karakterom. Kakav rezultat daje Kao rezultat daje tekstualni podatak u kome je izmenjen tekst. Sintaksa =SUBSTITUTE (tekst, stari_tekst, novi_tekst,[redni_broj_teksta]) tekst – […]

Kako da prebrojite koliko ima reči u ćeliji

Povremeno u Excel-u ukoliko želite da prebrojite koliko nečega ima, treba da prebrojite koliko nečega drugoga ima. Na primer, ukoliko želimo da izračunamo koliko se puta ponavlja karakter t u reči matematika, ukoliko želimo da koristimo Excel treba da uradimo sledeće: #1. Prebrojimo koliko ima ukupno karaktera u reči matematika = 10 karaktera #2. Prebrojimo […]