fbpx

Kako da izračunate koliko neko ima godina

Ukoliko želite da izračunate koliko neko ima godina možete koristiti kombinaciju DATEDIF funkcije i TODAY funkcije. U našem primeru smo u ćeliji B5 upisali jedan datum rođenja i onda želimo da u ćeliji C5 izračunamo koliko ta osoba ima godina. U ćeliji C5 ćemo upisati: =DATEDIF(B5;TODAY();”Y”) Specifičnost DATEDIF funkcije je u tome što se ne […]

Kako da ponovite tekstualni podatak više puta [REPT Funkcija]

Čemu služi Funkcija REPT omogućava da ponovite određeni tekstalni podatak više puta u nekoj drugoj ćeliji. Kakav rezultat daje Daje tekstualni podatak nastao višestrukim ponavljanjem nekog drugog tekstualnog podatka. Sintaksa =REPT(tekst, broj_ponavljanja) tekst – tektualni podatak koji želimo da ponovimo jednom ili više puta u nekoj ćeliji broj_ponavljanja – koliko puta je potrebno ponoviti tekstualni […]

Kako da izdvojite delove iz datuma kao što su dan, godina ili dan u nedelji

Mogućnost da se izdvojiti određeni deo datuma može da bude vrlo korisna. Na primer, možda budete imali potrebu da izdvojite sve zapise koji se odnose na jedan dan u određenom mesecu. U takvim situacijama verovatno će biti potrebno da izdvojite mesec i određeni dan iz datuma koji je upisan. Da biste ovo uradili treba da […]

Kako da pronađete prvu, drugu, treći ili bilo koju vrednost po veličini u opsegu [LARGE Funkcija]

Čemu služi Funkcija LARGE vraća određenu vrednost u zavisnosti od veličine te vrednosti u nekom opsegu. Može da vrati prvu najveću vrednost, drugu najveću vrednost i tako dalje. Kakav rezultat daje Daje određenu vrednost po veličini. Sintaksa =LARGE(opseg, ceo_broj) ospeg – opseg iz koga treba izvući određenu vrednost u odnosu na njenu veličinu ceo_broj – […]

Kako da napravite tabelu za konverziju vrednosti iz jedne jedinice u drugu

Postoje situacije u kojima ćete imati potrebu da pretvarate određenu vrednost iz jedne jedinice u drugu. U Excel-u to možete vrlo jednostavno uraditi koristeći CONVERT funkciju koji pruža veliki broj mogućnosti. U našem primeru imamo dve tabele. U jednoj tabeli radimo konverziju iz milja u metre, a u drugoj iz kašičica u šolje. U oba […]

Kako da smanjite broj na neku vrednost u kojoj se nalazi ceo broj puta neki broj [FLOOR Funkcija]

Čemu služi Funkcija FLOOR zaokružuje vrednost na manji broj koji sadrži ceo broj puta neki drugi broj. Kakav rezultat daje Daje broj koji sadrži ceo broj puta neki manji broj. Sintaksa =FLOOR (broj; broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju) broj – broj koji smanjujemo broj_koji_treba_da_se_sadrži_ceo_broj_puta_u_manjem_broju – broj koji treba da se sadrži ceo broj puta u smanjenom broju Šta treba […]

Kako prebrojati vrednosti u određenom opsegu na različite načine

Excel nam obezbeđuje nekoliko funkcija koje nam onogućavaju da prebrojimo koliko ima vrednosti u određenom opsegu u zavisnosti od toga šta želimo da izračunamo. To su sledeće funkcije: COUNT koja prebrojava koliko ima brojeva u određenom opsegu COUNTA koja prebrojava koliko ima brojeva sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu COUNTBLANK koja prebrojava koliko ima […]

Kako da zaokružite broj na tačno određeni broj decimala [ROUND Funkcija]

Čemu služi Funkcija ROUND nam služi da broj zaokružimo na tačno određeni broj decimala. Može zaokruživati na levu i na desnu stranu u odnosu na decimalni znak. Kakav rezultat daje Daje broj koji je zaokružen na određeni broj decimala. Sintaksa =ROUND (broj; broj_decimala) broj – broj koji zaokružujemo na tačno određeni broj decimala broj_decimala – […]

Osnove zaokruživanja brojeva

Nekada ćete umesto decimalnih brojeva želeti da vidite cele brojeve koji su jednostavniji za čitanje, a decimale vam ne moraju biti bitne za preciznost izveštaja. Za ove potrebe možete koristiti set funkcija za zaokruživanje: ROUND, ROUNDDOWN i ROUNDUP. U našem slučaju smo na brojevima 8,43 i 8,67 prikazali kako ovo funkcioniše: Zaokruživanje na bližu vrednost […]

Kako da prebrojite koliko ima praznih ćelija u opsegu [COUNTBLANK Funkcija]

Čemu služi Funkcija COUNTBLANK nam služi da prebrojimo koliko ima praznih ćelija u određenom opsegu. Kakav rezultat daje Daje broj koji je jednak broju praznih ćelija u određenom opsegu. Sintaksa =COUNTBLANK (opseg_ćelija) opseg_ćelija – opseg u kome želimo da prebrojimo koliko ima praznih ćelija Šta treba znati Formule koje vraćaju prazan tekst takođe ulaze u […]