Your link text

Kako da uporedite podatke iz dve tabele (VLOOKUP funkcija)

Čemu služi VLOOKUP funkcija traži i vraća podatak iz određene kolone iz tabele na osnovu kriterijuma koji se mora nalaziti u prvoj koloni u istoj toj tabeli. Kakav rezultat daje Daje vrednost ćelije iz odgovarajuće kolone. Mnogo više o VLOOKUP funkciji možete saznati na Excel radionici koju organizujemo 13. i 14. oktobra u Hotelu Ramada […]

3 stvari iz kojih treba da se sastoji svaki dokument u Excel-u

Da li svaki puta kada treba nešto novo da uradite u Excel-u počinjete od potpuno praznog dokumenta? Znam da sam tako radio godinama i da sam gubio prilično vreme u osmišljavanju kako uopšte da započnem. Vremenom, sagledavajući prethodno urađena dokumenta, shvatio sam da u suštini uvek razmišljam na isti način i da postoje određene stvari […]

Kako odrediti dan na osnovu datuma u ćeliji (WEEKDAY funkcija)

Čemu služi WEEKDAY funkcija nam omogućava da odredimo dan u nedelji na osnovu datuma koji imamo u ćeliji. Kakav rezultat daje Daje broj od 1 do 7, gde broj 1 predstavlja ponedeljak, i tako redom sve do broja 7 koji predstavlja nedelju. Mogući su i drugi načini prikazivanja, odnosno broj 1 može biti nedelja, ali to […]

Prebrojte ćelije sa bilo kakvim sadržajem (COUNTA funkcija)

Čemu služi COUNTA funkcija nam omogućava da prebrojimo koliko ima ćelija sa bilo kakvim sadržajem u određenom opsegu. Odnosno prebrojava sve ćelije koje nisu prazne. Kakav rezultat daje Rezultat je broj koji predstavlja ukupan broj praznih ćelija u opsegu. Sintaksa =COUNTA(vrednost 1; [vrednost 2]; …) Vrednost 1 = ćelija, referenca ili opseg ćelija Vrednost 2 […]

3 ideje za korišćenje Excel-a u svakodnevnom radu kojih se možda niste setili

Microsoft Excel je jedan od najkorisnijih programa koje imamo na našim računarima. Međutim, vrlo često nismo svesni na koji način ga možemo koristiti da bi brže napredovali u karijeri. Ovo posebno može biti prisutno ukoliko koristimo neko komercijalno rešenje za poslovanje, koji pored velikog broja prednosti koje ima, u nekim slučajevima nas može i ograničiti […]