Your link text

3 ideje za korišćenje Excel-a u svakodnevnom radu kojih se možda niste setili

Microsoft Excel je jedan od najkorisnijih programa koje imamo na našim računarima. Međutim, vrlo često nismo svesni na koji način ga možemo koristiti da bi brže napredovali u karijeri. Ovo posebno može biti prisutno ukoliko koristimo neko komercijalno rešenje za poslovanje, koji pored velikog broja prednosti koje ima, u nekim slučajevima nas može i ograničiti da ne razmišljamo o mogućnostima izvan onih koje nudi sam program.

 

U nastavku pročitajte nekoliko ideja o tome kako možete koristiti Excel da bi efikasnije obavljali svoj posao ali i brže napredovali u karijeri:

1) Napravite predviđanje toka gotovine za vaše preduzeće

Tok gotovog novca je vrlo važan za održivost svakog biznisa. Ukoliko želite da pokušate da predvidite finansijske uspone, ali i potencijalne izazove u nedeljama koje slede, možete napraviti dokument u Excel-u pomoću koga ćete analizirati buduću finansijsku situaciju. Na primer, možete za naredna 3 meseca uneti sve očekivane prihode po nedeljama, kao i sve očekivane rashode. Na osnovu planiranih prihoda i rashoda, vaše preduzeće će moći da proceni kakvo će biti stanje na računu za svaku od nedelja. U skladu sa projektovanim stanjem računa, moći ćete da planirate vaše aktivnosti kako bi kontrolisali tok gotovog novca, što je posebno bitno u nedeljama kada postoji mogućnost da stanje ne bude pozitivno. Da biste napravili ovakav dokument potrebno je da poznajete osnovni komplet formula i funkcija u Excel-u.
U Beogradu organizujemo dvodnevnu obuku osnovnih i neprednih tehnika Excel-a 9. i 10. februara tokom koje ćete naučiti sve što vam je potrebno da znate kako bi rešili više od 80% situacija sa kojima se srećete na poslu svakoga dana.
Više o obuci i specijalnim bonusima koje možete obezbediti pročitajte ovde.

2) Napravite pregled ugovora koje imate sa klijentima ili dobavljačima

Često preduzeća potpisuju ugovore sa svojim klijentima na određeni vremenski period, nakon čega treba da se obnavljaju. Ista stvar se dešava i sa dobavljačima. Kada dođe vreme za obnavljanje ugovora, obično preduzeća treba da se malo pripreme kako bi potpisali nove ugovore po što povoljnijim uslovima za njih u pogledu cene, roka plaćanja ili roka isporuke proizvoda ili usluge. Ukoliko preduzeća žele da na vreme planiraju ovakve aktivnosti, može im biti korisno da vode evidenciju o tome kada ističe određeni ugovori. Ovo mogu da urade tako što unesu sve klijente i dobavljače sa kojima imaju ugovore kao i datume kada ističu ti ugovori u jedan Excel dokument. U ovom dokumentu mogu da podese da se izračunava koliko je dana ostalo do isteka određenog ugovora i da se formira neka vrsta obaveštenja kada je recimo ostalo manje od 30 dana. Sve ovo se može napraviti pomoću funkcija u Excel-u koje rade sa vremenima i datumima, kao i različitim načinima formatiranja koje nam omogućava Excel.
 
U Beogradu organizujemo dvodnevnu obuku osnovnih i neprednih tehnika Excel-a 9. i 10. februara tokom koje ćete naučiti sve što vam je potrebno da znate kako bi rešili više od 80% situacija sa kojima se srećete na poslu svakoga dana.
Više o obuci i specijalnim bonusima koje možete obezbediti pročitajte ovde.

3) Isplanirajte poslovnu godinu

Većina kalendara koje imate u digitalnom ili analognom obliku ne daje vam pregled čitave godine ispred nas. Obično najviše možete da vidite mesec unapred. Međutim, pregled čitave godine možete da napravite u jednom Excel dokumentu tako što ćete navesti sve mesece u godine, datume u mesecu kao i dane u nedelji kojima odgovaraju ti datumi. Kada ste formirali ovakav dokument, u njega možete da unesete važne datume za vaše preduzeće kao što su državni i verski praznici kada većina zaposlenih neće raditi, termini odlazaka na godišnjih odmor važnih ljudi u preduzeću, datumi poslovnih skupova na kojima planirate da učestvujete kao što sajmovi ili slično. Kada ovo unesete, ostale stvari možete planirati u skladu sa unetim. Ovakav kalendar možete napraviti pomoću osnovnog kompleta funkcija kao i sa funkcijama koje rade sa vremenima i datumima.
U Beogradu organizujemo dvodnevnu obuku osnovnih i neprednih tehnika Excel-a 9. i 10. februara tokom koje ćete naučiti sve što vam je potrebno da znate kako bi rešili više od 80% situacija sa kojima se srećete na poslu svakoga dana.
Više o obuci i specijalnim bonusima koje možete obezbediti pročitajte ovde.