Your link text

Kako da postavite i ostvarite ciljeve u 2023.

47,00 

Obuka Uživo [Zoom aplikacija]. 

Postavite i ostvarite ciljeve u 2023.

Realizujte 5 koraka koji će vam pomoći da postavite prave ciljeve za 2023. i kreirajte jasan plan kako možete da ih ostavrite. 

Subota 24. decembar 2022.

Obuka počinje za: