Your link text

Kako da popunimo podatke koji nedostaju

U današnjem videu ćemo pokazati kako možete na najbrži način popuniti podatke koji nedostaju u tabeli.

Postoji nekoliko stvari koje treba uraditi da bi se uneli podaci na najbrži način:

1) Izabrati samo prazne ćelije u tabeli

Ovo radimo tako što pritisnemo Ctrl + A da bi izabrali sve podatke i na kon toga pritisnemo F5 (Go To) i izaberemo Special… i onda izaberemo Blanks.

2) Uneti relativnu formulu u prvu aktivnu ćeliju

Sada u prvu aktivnu ćeliju treba uneti relativnu formulu gde kažemo da je ta ćelija jednaka vrednosti u ćeliji iznad, što je u našem slučaju =A2

3) Iskopirati relativnu formulu u sve ćelije

Da bi iskopirali formulu u sve prazne ćelije treba da pritisnemo Ctrl + Enter

4) Prekopirati sve podatke kao vrednosti

Kako se sada nalaze formule u većini ćelija koje se odnose na odeljenje, potrebno je prekopirati te podatke u formi vrednosti šti najlakše može da uradimo tako što ćemo izabrati sve podatke pritiskajući Ctrl + A, nakon toga pritisnemo Ctrl + C da bi iskopirali i nakon toga pritisnemo desno dugme miša i izaberemo opciju paste special i onda Values only.